Pakalpojumu loterijas “Pilnu tačku uz Tolmets” noteikumi

 

1. Loterijas pakalpojumu sniedzējs: SIA “Tolmets”, reģ. nr. 42103022610, juridiskā adrese: Hika iela 5, Liepāja, Latvija, LV-3401 – turpmāk Pakalpojuma sniedzējs.

2. Loterijas organizētājs: SIA “Marketing Angels” reģistrācijas nr.: 40103701195, juridiskā adrese: Vienības gatve 87D-2, LV-1004, – turpmāk Loterijas rīkotāji.

3. Loterijas norises teritorija: SIA „TOLMETS” partneru metāllūžņu pieņemšanas laukumi visā Latvijas teritorijā, saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu nr. 1, turpmāk – metāllūžņu pieņemšanas laukumi. Loterijā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.

3.1. Loterijas pakalpojums: vismaz 100 kg metāllūžņu nodošana.

4. Loterijas norises laiks:

4.1. Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 6. marts. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 6 septembris.

4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 5. septembrim.

 

5. Balvu fonds

 

Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Automašīna Škoda NW43C5 Kamiq Ambition 1,0 TSI G-TEC CNG 66kW 6-p. man 1 21 297.00 21 297.00
Naudas balva 300.00 EUR 12 300.00 3600.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 24 897.00

 

6. Loterijas pakalpojumu skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

6.1. Loterijas pakalpojums var būt pieejams tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 20 000 (divdesmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 13 (trīspadsmit) pret 20 000 (divdesmit tūkstoši).

7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 5. septembrim, kādā no metāllūžņu pieņemšanas laukumiem jānodod vismaz 100 kg metāllūžņu, turpmāk – jāveic darījums. Veicot darījumu, loterijas dalībnieks attiecīgajā metāllūžņu laukumā saņem pieņemšanas – nodošanas aktu vai preču pavadzīmes rēķinu ar unikālu kvīts numuru, turpmāk – akts, kas kalpo kā pierādījums veiktajam darījumam un ar to jāreģistrējas Loterijai:

aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.tolmets.lv/loterija. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, P/N akta numurs vai preču pavadzīmes rēķina numurs, telefona numurs, e-pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.

Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, P/N akta numurs vai preču pavadzīmes rēķina numurs un telefona numurs.

7.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

7.2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un P/N akta numuru vai preču pavadzīmes rēķina numuru.

7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

7.4. Viens loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus aktus ar dažādiem akta numuriem neierobežotu reižu skaitu.

7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.

8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

9. Loterijā tiek noteiktas 13 (trīspadsmit) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

 

Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
20.03.2023.
plkst. 11.00
06.03.2023. plkst. 00.00 –
19.03.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
03.04.2023.
plkst. 11.00
20.03.2023. plkst. 00.00 –
02.04.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
17.04.2023.
plkst. 11.00
03.04.2023. plkst. 00.00 –
16.04.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
02.05.2023.
plkst. 11.00
17.04.2023. plkst. 00.00 –
01.05.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
15.05.2023.
plkst. 11.00
02.05.2023. plkst. 00.00 –
14.05.2022. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
29.05.2023.
plkst. 11.00
15.05.2023. plkst. 00.00 –
28.05.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
12.06.2023.
plkst. 11.00
29.05.2023. plkst. 00.00 –
11.06.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
26.06.2023.
plkst. 11.00
12.06.2023. plkst. 00.00 –
25.06.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
10.07.2023.
plkst. 11.00
26.06.2023. plkst. 00.00 –
09.07.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
24.07.2023.
plkst. 11.00
10.07.2023. plkst. 00.00 –
23.07.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
07.08.2023.
plkst. 11.00
24.07.2023. plkst. 00.00 –
06.08.2022. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
21.08.2023.
plkst. 11.00
07.08.2023. plkst. 00.00 –
20.08.2022. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
300.00 EUR
2 (divi)
06.09.2023.
plkst. 11.00
06.03.2023. plkst. 00.00 –
05.09.2023. plkst. 23.59
Automašīna Škoda NW43C5 Kamiq Ambition 1,0 TSI G-TEC CNG 66kW 6-p. man 21 297.00 EUR 2 (divi)

 

9.1. Izlozes notiek SIA “Visas loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, LV-1010 telpās, 6. stāvā.

9.2. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru “Premium”.

9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 6. septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.tolmets.lv/loterija.

11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA “Marketing Angels” pa tālruni 28387312 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 1. oktobrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Pakalpojuma sniedzēja īpašumā.

11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda metāllūžņu nodošanas P/N akts vai preču pavadzīmes rēķins, personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

11.3. Aktā ir jābūt redzamam – atbilstošajam akta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotiem nodotiem vismaz 100 kg metāllūžņu laika posmā no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 5. septembrim.

11.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:

11.4.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

11.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

11.4.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;

11.4.4. ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;

11.4.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

11.4.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;

11.4.7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Marketing Angels” Latvija, (Vienības gatve 87D-2, Rīga, LV-1004) līdz 2023. gada 20. septembrim ar norādi Loterija “Pilnu tačku uz Tolmets”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.

12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu pa pastu vai ar e-parakstu parakstītu uz welcome@marketingangels.lv, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

13. Loterijā nevar piedalīties SIA “TOLMETS”, SIA “Marketing Angels” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.tolmets.lv/loterija.

 

 

 

 

Rīgā, 2023. gada 6. februārī